Trấn Thành bị dọa kiện đầu năm và sự thật quan trọng ít ai biết