Trấn Thành bức xúc cho rằng phim mình đóng bị chơi xấu