Trấn Thành và Đức Thịnh từng thân thiết như thế nào trước khi 'đối đầu' nhau?