Trần Tiến, Nguyễn Cường, Phó Đức Phương và rượu, đàn bà

Là khách mời của chuyên mục Hotface, nhạc sĩ Phó Đức Phương đã có những trải lòng thú vị xung quanh câu chuyện về các bạn thân Trần Tiến, Nguyễn Cường...

Thứ sáu, 10/07/2020 22:00

Giải trí

Động Thiên Đường 03:36

Động Thiên Đường

Thứ bảy, 15/08/2020 | 14:33
Công viên Ozo 03:43

Công viên Ozo

Thứ sáu, 14/08/2020 | 17:27