Trắng đêm ngăn chặn dịch tả heo châu Phi xâm nhập TP.HCM