Trang trí nắp cống bằng nhân vật hoạt hình

Ở Nhật Bản, anime đã được nâng tầm để trở thành một nét văn hoá và người dân nước này có vô vàn cách để thể hiện tình yêu đối anime, trong đó có cả việc trang trí nắp cống bằng hình ảnh của các nhân vật hoạt hình.

Thứ sáu, 21/08/2020 14:28

Thời sự