Trang web đăng tin 'sốc' về việc Mark Zuckerberg qua đời bởi... COVID-19