Tranh cãi quanh 'Bệnh viêm phổi nguy hiểm hơn COVID-19' ở Kazakhstan