Tranh luận xử lý nước Tô Lịch: Nhật Bản phản pháo TP.HCM