Tránh xa tao ra

Chết chết sắp tết rồi mà cạo hết lông là ở nhà luôn ớ.

Siêu hài