Trâu bơi lên sân thượng khi ngập lụt, lũ rút rồi, xuống sao?

Con trâu đã được hỗ trợ ‘hạ cánh’ theo cách không thể nhẹ nhàng hơn.

Thứ hai, 26/10/2020 10:45

Thời sự