Trẻ bị sùi mào gà do nhiễm vi rút sau khi cắt bao quy đầu có khỏi không?