Trẻ không xông pha, già mới dám

Các chú các bác chịu chơi quá.

Theo Sưu tầm/Đất Việt

Video bạn có thể quan tâm

Sieuhai.tv: Đã xuất hiện thanh niên chơi ngu nhất năm

Theo Đất Việt