Trẻ trâu thích thể hiện và cái kết

Chân chưa chạm đất nhưng đã thích thể hiện rồi.

Theo Đất Việt

Tags: trẻ trâu  |  thể hiện  |  cái kết

Video bạn có thể quan tâm

Cậu bé thích thể hiện và cái kết...

Theo Đất Việt