Trẻ uống bia, dù chỉ là 1 ngụm nhỏ sức khẻo cũng có thể bị tàn phá

Dù chỉ là 1 ngụm nhỏ thôi các bố mẹ cũng không nên cho trẻ uống, hậu quả thực sự rất khó lường!

Thời sự