Trên 2.000 học sinh tiểu học tiếp tục nghỉ học do liên quan đến giáo viên tiếng Anh mắc COVID-19