00:00

Trị vì lâu nhất trong lịch sử nhà Minh, hà cớ gì Hoàng đế Vạn Lịch đang dốc sức vì dân, tự nhiên lại bỏ bê triều chính suốt 28 năm?

TIN LIÊN QUAN