Trích đoạn Táo Quân 2018 đả kích nạn 'con ông cháu cha'

Bài hát "Cả nhà thương nhau" được cả biên để đả kích nạn 'con ông cháu cha'.