Trích xuất camera vụ Phó giám đốc Sở NN-PTNT Hà Nội nhảy từ tầng 27 xuống tử vong