Triệu Quân Sự: Ngủ bụi rậm để trốn vòng vây công an, trộm quần áo người dân để 'biến dạng'