Triều Tiên lại phóng 2 vật thể 'lạ' ra biển Nhật Bản, Mỹ nói nắm rõ thông tin?