Triều Tiên tuyên bố 'hóa kiếp' kẻ thù thành tro bụi