Triều cường dâng cao, Cần Thơ yêu cầu nắm chính xác số lượng học sinh đến và về