Trịnh Xuân Thanh đã nộp 4 tỷ đồng bị cáo buộc tham ô