Trợ lý trọng tài khiến HAGL bị bàn thua oan và 3 người khác bị đình chỉ nhiệm vụ

Thể thao