Trở về từ Trung Quốc, người phụ nữ lọt qua khu giám sát y tế, đi tiếp xúc nhiều người