Trộm nổ máy cuỗm xe ngay sau lưng, người đàn ông mua xăng xong quay ra phản ứng bất ngờ

Trộm nổ máy cuỗm xe ngay sau lưng, người đàn ông mua xăng xong quay ra phản ứng bất ngờ.

Pháp luật