Trộm vào apple store cướp máy mac trị giá 27.000 usd như phim hành động

Pha ăn trộm nhanh chưa từng có.

Kinh doanh