Trọng Nhân: Chính tôi cũng không thể ngờ được với bộ mặt thật của anh Đăng, chị Diễm luôn!