Trong Văn Hậu, đã thấy bóng dáng người hùng 'mũi vỡ có thể sửa, niềm kiêu hãnh thì không'