Trong cơn lùm xùm, 'Cua lại vợ bầu' bất ngờ vượt mốc 100 tỉ đồng