Trong gia đình, vợ có nên làm "chị đại"?

Các bạn nghĩ phụ nữ nên chủ động hay bị động so với chồng mình?

Giải trí