Trọng tài World Cup 2018 có nghề chính là công nhân lấy rác