Trực thăng Nga được điều động tới hiện trường xung đột

Trực thăng Nga được điều động tới hiện trường xung đột.

Quân sự