Trực thăng Nga 'quần thảo' trên đầu lính Mỹ ở Syria