00:00

Trump bỏ họp trực tuyến G20 giữa chừng để đi chơi golf

TIN LIÊN QUAN