Trump nghĩ đến Triều Tiên khi nói 'sự bình lặng trước bão'