Trump nói đàm phán thương mại với Trung Quốc diễn ra 'tích cực'