Trung Quốc: Phương Tây không thể xử lý vấn đề của Hong Kong