Trung Quốc báo tin vui, Việt Nam thêm quyết tâm đấu Iran