Trung Quốc có số ca nhiễm Covid-19 trong ngày cao nhất 2 tháng