Trung Quốc có thể mất lợi thế nếu Mỹ kéo dài thương chiến?