Trung Quốc đặt máy bay ném bom trong tình trạng báo động cao