Trung Quốc đi trước thế giới, chuẩn bị cho cuộc chiến tâm lý 'hậu Covid-19'