Trung Quốc dừng mua đậu tương, thịt lợn: Người Mỹ thêm buồn?