Trung Quốc khẳng định cam kết ủng hộ chính quyền Hong Kong