Trung Quốc lần đầu công bố video phóng thử tên lửa đạn đạo tầm trung DF-26

Trung Quốc lần đầu công bố video phóng thử tên lửa đạn đạo tầm trung DF-26

Quân sự