Trung Quốc lần đầu tiên không có ca nhiễm COVID-19 mới