00:00

Trung Quốc nói gì về tin đồn đưa quân đội dẹp biểu tình?

TIN LIÊN QUAN