Trung Quốc nói gì về tin đồn đưa quân đội dẹp biểu tình?